Chef / Elizabeth Ronzetti

Elizabeth Ronzetti

18 Bay Restaurant, Shelter Island, NY