Chef / Kurt Gutenbrunner

Kurt Gutenbrunner

Wallsé and the KGNY Restaurant Group

Awards

Semifinalist, Best Chefs in America 2012

Semifinalist, Best Chefs in America 2008

Semifinalist, Best Chefs in America 2009

Semifinalist, Best Chefs in America 2010

Events featuring Kurt Gutenbrunner