Chef / Alex Raij

Alex Raij

El Quinto Pino and Txikito, NYC; and La Vara, Brooklyn, NY

Awards

Semifinalist, Best Chefs in America 2013

Semifinalist, Best Chefs in America 2014

Semifinalist, Best Chefs in America 2015

Semifinalist, Best Chefs in America 2016

Semifinalist, Best Chefs in America 2017

Semifinalist, Best Chefs in America 2018